Arka Nieruchomości
ul.Mickiewicza 8
43-300 Bielsko-Biała
www.arkanieruchomosci.com.pl
tel. biuro 33 810-31-51
GSM 508-187-634
GSM 602-552-072
biuro@arkanieruchomosci.com.pl

Nieruchomości komercyjne »

Nowy, wykończony pod klucz obiekt użytkowo-mieszkalny przy głównej trasie na Szczyrk

Numer oferty: 07/03-17/SE

Lokalizacja
BYSTRA KRAKOWSKA
Powierzchnia
600 m2
Działka
1850 m2
Cena
1300000 PLN
`

Dane kontaktowe:

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Drohomirecka
tel. 508 187 634

Osoba prowadząca:
Ewa Drohomirecka 508 187 634
tel.

BYSTRA KRAKOWSKA  przy drodze Bielsko-B - Szczyrk

 z bezpo¶rednim zjazdem z ul.Szczyrkowskiej

 OKAZJA CENOWA !!! Do sprzedania Nowa Inwestycja Obiekt u¿ytkowo-mieszkalny, parterowy z poddaszem u¿ytkowym o pow.u¿ytkowej ok 600m2, nie podpiwniczony, usytuowany na dzia³ce 1850m2 z bezpo¶rednim zjazdem z g³ównej drogi Szczyrkowskiej. Wykoñczony pod klucz.

 ROZK£AD LOKALI:

Parter: 3 oddzielne Lokale u¿ytkowe o powierzchniach: 72,85m2, 116,30m2, 72,90m2. Ka¿dy ma pomieszczenia socjalno-gospodarcze, ³azienki i drugie wej¶cie z ty³u budynku.

Poddasze: 3 Lokale mieszkalne : 3 pokojowy i dwa 2 pokojowe o ³±cznej powierzchni ok 240m2.

Wej¶cia do mieszkañ oddzielna klatka schodow±

Na budynku zainstalowany jest elektroniczny bilboard na reklamy.

Na zewn±trz wybrukowane bêd± wjazdy, parkingi, chodniki.

Wszystkie Lokale na parterze posiadaj± bezpo¶rednie, niezale¿ne wej¶cia od parkingu i od zaplecza oraz du¿e przeszklone witryny.

 

STAN TECHNICZNY:

Obiekt wykoñczony pod klucz. Murowany z Porothermu, ocieplony i otynkowany, rozprowadzone wszystkie instalacje: wod.-kan, gazowa, elektryczna, wydzielone do ka¿dego lokalu liczniki.

CENA 1.300.000zł netto

Mo¿liwo¶æ wynajêcia Lokali u¿ytkowych w cenie 47z³/m2 brutto + media wg zu¿ycia.

Kucja 2 miesiêczna

Dodatkowo: Internet gratis w cenie oraz reklama na ¶wietlnym bilbordzie.

Cena wynajmu Lokalu mieszkalnego 1.500z³/m-c + media wg zu¿ycia. Kaucja 2 miesiêczna.

Kontakt: Ewa Drohomirecka  508 187 634

biuro tel/fax. 33/810 31 51

*Powy¿szy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART.66KC, a dane w nim zawarte maj± jedynie charakter informacyjny i mog± ulec zmianie.